Den Europeiska plattformen

Ordet charter står för ett långsiktigt åtagande att enskilt och gemensamt arbeta för en fråga. Det är statement från Charta 77; fri, informell och öppen sammanslutning av människor förenade av viljan att arbeta enskilt och gemensamt för respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter i vårt land och i hela världen. Chartrets arbete präglas av långsiktighet och hållbarhet. Det är medvetet uthålligt arbete gör att vi står här idag.

Diversity Charter bildades 2004 i Paris av en grupp företag som tillsammans avsåg skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv. Genom att erbjuda unga personer med olika etnisk bakgrund, kontakter och utbildning inom företagen tillvaratogs kompetensen bland ungdomar på ett nytt sätt. Arbetet utvecklades snabbt till att handla om de medverkande företagens mångfaldsstrategier. En stor den av den franska arbetsmarknaden intresserade sig för Diversity Charter som fick allt mer uppmärksamhet och spred sig till Spanien, Tyskland, Belgien och Italien.

Idag representeras det franska chartret av 25 procent av Frankrikes arbetstagare och Diversity Charter är en europeisk plattform. Syftet är att skapa möjligheter till erfarenhetsbyte och utveckling av mångfald och inkludering i arbetslivet. Projektet har spridit sig till 26 nationer vilket gör att mångfaldsarbetet når miljontals anställda.

En gång per år anordnas en konferens på EU-nivå för Diversity Charters medlemscharters. Eventet består av föreläsare, paneler och mingel och äger rum i något av medlemsländerna. De två sista åren har dessa behövt vara digitala på grund av pandemin.

EU-kommissionen inser Diversity Charters bidrag till att bekämpa diskrimineringen. De stödjer arbetet genom att finansiera möten, ”Exchange Platforms”, för erfarenhetsutbyte om inkludering i arbetslivet utifrån ett europeiskt perspektiv. 

Det svenska Chartret startades 2010 av Axfood, A-search, Lectia, Managing Diversity, L´Oreal, Novartis, Sodexo, Scandic, Skanska och Volvo. Som medlemmar vill vi bidra med ett nordiskt perspektiv på mångfald och vara med och vidareutveckla föreningens medlemsnätverk.

Antal medlemmar i siffror:
- 26 länder inom EU
- 14 400 signatorys (företag, statliga företag, ideella organisationer, fackliga organisationer och universitet )
-  representerar över 17 miljoner anställda 
- 120-tal medlemmar i Sverige, vilket motsvarar omkring 500 000 anställda

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact