Samverkan


Samverkan med Academic Search

Academic Search har genom sitt unika och framgångsrika mångfaldsprogram ”Diversity Challenge” ökat mångfalden i näringslivet sedan år 2005. Diversity Charter Sweden och Academic Search började samverka inom ramen för Diversity Challenge år 2014.

Diversity Challenge syftar till att ge Academic Search’s partnerföretag som deltar i programmet möjligheter att få ett värdefullt ömsesidig erfarenhetsutbyte med akademiker med olika kulturella bakgrund. Företagen och kandidater matchas ihop genom bl.a. praktikplatser. Marknadsföring, employer branding och utbildning är viktiga delar som ingår i programmet.

Under 12 år har Diversity Challenge attraherat tusentals personer från mer än 80 olika nationer. Programmet har med framgång parat ihop över 300 akademiker med olika partnerföretag som under åren har deltagit i programmet. Under 2016 deltar Alfa Laval, Lantmännen, Scania, TeliaSonera, TDC och Vattenfall i Diversity Challenge.

Diversity Charters samverkan innebär att Academic Search låter sina partnerföretag bli medlem i Chartret under perioden de deltar i Diversity Challenge. Som Academic Search säger: ”Vi tror på nätverk. Nätverk mellan kandidater och företag, men även mellan företag och företag. Genom Diversity Charter får våra partnerföretag träffa andra företag för att diskutera och utveckla sitt mångfaldsarbete.”

Vill du veta mer om Diversity Challenge, besök www.diversitychallenge.se.