Mångfald i arbetslivet


Diversity Charter Sweden verkar för att främja arbetet med mångfald i företag och organisationer. Vi vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle genom att sprida kunskap om mångfald och olikheter som resurs.

Idag finns det en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Bland andra har McKinsey sedan 2014 undersökt mångfald i arbetslivet. De jämför finansiella resultat i förhållande till styrelse- och lednings sammansättning. (Delivering Through Diversity - Vivian HuntLareina Yee, Sara Prince and Sundiatu Dixon-Fyle). Man kan tydligt se att det finns ett linjärt förhållande mellan etnisk mångfald bland ledande befattningshavare och ekonomiskt resultat. Därför bör mångfald och inkludering vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi.

Det är också grunden till varför Diversity Charter Sweden startades.