Historia


Initiativtagarna vid lanseringen 2010

Diversity Charter Sweden bildades 2004 i Paris av en grupp företag som tillsammans avsåg skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv. Genom att erbjuda unga personer med olika etnisk bakgrund, kontakter och utbildning inom företagen tillvaratogs kompetensen bland ungdomar på ett nytt sätt. Arbetet utvecklades snabbt till att handla om de medverkande företagens mångfaldsstrategier. I Frankrike intresserade sig en stor del av arbetsmarknaden för Diversity Charter och idag är strax under 25 procent av Frankrikes arbetsgivare med i det franska chartret.

I januari 2010 togs initiativ till att skapa ett svenskt Diversity Charter av Axfood, A-search, Lectia, Managing Diversity, L’Oréal, Novartis, Sodexo, Scandic, Skanska och Volvo. En ideell förening bildades under våren 2010 och nätverket lanserades nationellt och internationellt i december samma år. Diversity Charter Sweden blev då det sjunde Chartret i Europa.

logo volvo