Avgift och förmåner


Medlemsavgift

Föreningens medlemsavgifter bygger på tre principer:

 • så lågt som möjligt i förhållande till liknande nätverk.
 • relateras till respektive företags/organisations finansiella bärkraft.
 • relation mellan storlek och företagens/organisationernas medlemsnytta.

Diversity Charter Swedens årsmedlemsavgift är enligt följande tariff och tillhörande förmåner:

OrganisationsstorlekMedlemsavgiftSkillnad i medlemsförmåner
1-49 anställda 6.000 kr 1 person avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter
50-249 anställda 12.000 kr 3 personer avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter
250 anställda > 18.000 kr 5 personer avgiftsfri tillgång till medlemsaktiviteter

Medlemsavgifterna är momsbefriade och betalas årsvis. Första året betalas medlemsavgiften fr.o.m. första hela månaden efter det datum medlemsregistreringen har kommit in till chartern och året ut. I det fall medlemsregistreringen sker i december månad betalas första medlemsavgift för nästkommande år.

Medlemsförmåner gäller fr.o.m. det datum medlemsregistreringen har kommit in till chartern.

Medlemsförmåner

Diversity Charter Sweden driver ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfald. Nätverket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling genom våra regelbundna aktiviteter.

Övergripande medlemsförmåner

 • Medlemskap i Diversity Charter Sweden innebär att kunna åberopa detta som en kvalitet i Sverige och Europa för mångfaldsarbetet.
 • Tillgång till aktiviteter som anordnas av Diversity Charter Sweden.
 • Tillgång till information om forskning, utbildning, konsulter och kvalitetssäkrad rådgivning genom vår hemsida och medlemssida.
 • Ta del av erfarenhets- och kunskapsutbyte gällande mångfaldsarbete med andra företag och organisationer i Sverige och Europa.

Marknadsföring om företagets/organisationens mångfaldsprofil

 • Diplom som bevis för medlemskap.
 • Charters logotyp på hemsida.
 • Företagens/organisationens logotyp på charters hemsida.
 • Nätverk med andra svenska och europeiska företag och organisationer.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte

 • Medlemssida med goda exempel från medlemmar.
 • Nätverksträffar (2 ggr om året).
 • Deltagande i olika arbetsgrupper.

Kompetensutveckling

 • Fredagskunskap om mångfald (8 ggr om året).
 • Särskilda seminarier om mångfald och social hållbarhet.
 • Särskilda workshops på nationell och europeiska nivå.
 • Senaste forskning och nyheter om mångfald på hemsidan och medlemssidan.

Tillgång till externa aktiveter

 • Årligt Signatory Event med prominenta talare.
 • Erfarenhetsutbyte med andra Europeiska charter.
 • Möjlighet till deltagande i Europeiska High Level events.