Exchange Platform


EU-kommissionen inser att Diversity Charters i medlemsstaterna kan bidra till att bekämpa diskriminering på arbetsplatsen och främja mångfald på arbetsplatser. Därför finansierar EU-kommissionen en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte på EU-nivå mellan organisationer för nationella Diversity Charters i medlemsstaterna. Plattformen är en del av ett större projekt som syftar till att stödja frivilliga initiativ som främjar mångfald på arbetsplatsen.

EU-plattformen ger initiativtagarna till de befintliga Diversity Charters möjligheter att träffas regelbundet för erfarenhets- och kunskapsutbyte och utveckla gemensamma verktyg.