Europeiska Charter


Diversity Charter i Bryssel

Belgien arbetar i regionalt genom olika förbund där varje region har initierat ett mångfaldsarbete. Brysselregionen främjat ett Diversity Charter som tar sig i uttryck som en handlingsplan. Bryssels Diversity Charter har funnits sedan december 2005.


Diversity Charter i Danmark

Danmarks Diversity Charter grundades 2011 och är en övergripande organisation för flera regionala och lokala charter i Danmark.


Diversity Charter i Estland

Estlands Diversity Charter startades av Tallin Law School i november 2012 under den internationella konferensen ”Diversity Business”.


Diversity Charter i Finland

Finlands Diversity Charter grundades i oktober 2012 av 18 företag och organisationer och drivs av Responsible Business Network Finnish Business & Soicety’s (FIBS) som är det ledande nätverket inom samhällsansvar i Finland.


Diversity Charter i Frankrike

Frankrikes Diversity Charter var det första charter att grundas i Europa och startades i oktober 2004 av Claude Bébéar. Detta var startpunkten och kom att inspirera fler till att ta samma initiativ att starta fler Diversity Charters i fler europeiska länder.


Diversity Charter i Irland

Irlands Diversity Charter startades oktober 2012 av 11 organisationer som representerade det bredare näringslivet.


Diversity Charter i Italien

Italiens Diversity Charter initierades i oktober 2009 av Sodalitas, en förening som arbetar för att främja företagens sociala ansvar och stöttades av arbetsministeriet och ministeriet för jämställdhet liksom av ett stort antal föreningar och entreprenörsnätverk som arbetar för mångfald.


Diversity Charter i Luxemburg

Luxemburgs Diversity Charter grundades september 2012 av Institut pour le Mouvement Sociétal (IMS Luxemburg), tack vare stöd från fem partners.


Diversity Charter i Nederländerna

Nederländernas Diverity Charter startades juli 2015 av Lodewijk Asscher, minister för Sysselsättning och Socialfrågor, och 22 företag från både offentlig och privat sektor.


Diversity Charter i Polen

Polens Diversity Charter grundades under en konferens i februari 2012 i samarbete med den offentliga förvaltningen, frivillighetsorganisationer, fackföreningar och företrädare för näringslivet.


Diversity Charter i Portugal

Portugals Diversity Charter grundades i mars 2016.


Diversity Charter i Spanien

Spaniens Diversity Charter lanserades mars 2009 av European Institute of Diversity Management och Alares Foundation med stöd av den spanska Jämställdhetsombudsmannen.


Diversity Charter i Tjeckien

Tjeckiens Diversity charter startades november 2014 av Michaela Marksová, Arbetsmarknadsminister och Sociala frågor tillsammans med 21 undertecknande företag.


Diversity Charter i Tyskland

Tysklands Diversity Charter grundades december 2006 av fyra tyska företag.


Diversity Charter i Österrike

Österrikes Diversity Charter lanserades november 2010 med 11 undertecknade företag som nu vuxit till över 170 medlemmar med organisationer från både privat och offentlig sektor.


Övriga Europeiska Charter

Diversity Charter finns också i Slovenien.