Diversity Charter


EU Diversity Charters Exchange Platform

Diversity Charter Sweden ingår i en europeisk plattform tillsammans med Diversity Charters i 17 av EUs medlemsländer. EU-kommissionen stödjer arbetet genom att sammankalla till möten för erfarenhetsutbyte om mångfald och inkludering i arbetslivet utifrån ett europeiskt perspektiv. Flera av EUs medlemsländer är på väg att starta Diversity Charter med stöd från EU-kommissionen. Många tusen företag och organisationer ingår i EU-plattformen vilket gör att arbetet påverkar miljontals anställda. EU-plattformen fokuserar på att motverka diskriminering på arbetsplatsen samt att främja arbete med jämställdhet och mångfal.

Samarbetsområdena är:

  • High Level Event
  • Informationsinsamling och jämförelser
  • Lobbying/Påverkansarbete
  • Projekt
  • Erfarenhetsutbyte
  • Case Studies/enkäter och rapporter

High Level Event

High Level Event är en konferens på EU-nivå för Diversity Charters medlemmar som genomförs en gång per år på hösten. Konferensen innehåller high level speakers, paneler och mingel. Ett av EU-ländernas Diversity Charter får i uppdrag att anordna High Level Event. 2015 anordnades eventet av Luxemburg och 2016 har Diversity Charter Irland fått uppdraget. Minst två medlemmar från respektive Diversity Charter får delta samt ytterligare intresserade är inbjudna att delta i mån av plats.

Exchange Platform

EU-kommissionen inser att Diversity Charters i medlemsstaterna kan bidra till att bekämpa diskriminering på arbetsplatsen och främja mångfald på arbetsplatser. Därför finansierar EU-kommissionen en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte på EU-nivå mellan organisationer för nationella Diversity Charters i medlemsstaterna. Plattformen är en del av ett större projekt som syftar till att stödja frivilliga initiativ som främjar mångfald på arbetsplatsen.

EU-plattformen ger initiativtagarna till de befintliga Diversity Charters möjligheter att träffas regelbundet för erfarenhets- och kunskapsutbyte och utveckla gemensamma verktyg.