Vi ser olikheter som resurs

Första kvinnliga gondoljären någonsin i Venedig!

Att framföra en gondol i Venedigs nät av 177 vattenvägar är inte alla förunnat, speciellt inte om du är kvinna. Men nu har en av de sista bastionerna för män fallit, efter 1000 år av strikta regler och traditioner. Trots utbildningen på hundatals timmar så har ingen kvinna någonsin klarat slutprovet. Ett slutprov som bedöms av en jury bestående av uteslutande män, trots att lagen i Italien inte tillåter det. Konstigt nog verkar dessutom bara söner till tidigare gondoljärer ha klarat slutprovet. Läs hela den spännande historien, med ett helt oväntat slut HÄR. 

Reigiösa uttryck i andra länder - vad säger lagarna?

SAS i Sverige tillämpade den nya EU-lagstiftningen och lät bli att anställa en kvinna som ville arbeta med hijab i en tjänst där SAS tyckte att det var olämpligt. Många andra företag agerar på ett annat sätt, och gör inkludering och mångfald som en självklar del av företagskulturen. Hur ser det ut ur ett internationellt perspektiv?

Labor & Employment Law Strategic Global Topics ges ut av EY. Den senaste och bifogade skriften heter Religion in the workplace.

Sommarens mångfaldssnackis

Sommarens snackis om mångfald och inkludering i arbetslivet handlar förstås om James Damore som fick sparken från Google. Kankse är ämnet en nyttig idédiskussion för som företag och organisationer som jobbar aktivt med dessa ämnen?

Så här skriver Inger Enkvist i SvD:

"En 28-årig forskare, James Damore, med bakgrund i biologi och psykologi från Harvard och MIT och fyra års anställning på Google, skickades på obligatorisk mångfaldskurs för en kort tid sedan. Han fann att många av påståendena i kursen var obevisade och att ingen diskussion accepterades. För att undersöka om det som sad...es verkligen var vetenskapligt, studerade han ämnet på sin fritid och skrev en omsorgsfullt argumenterad artikel med länkar till vetenskapliga artiklar. Han gav förslag på hur arbetsplatsen skulle kunna göras mer attraktiv för kvinnor. Han lade ut den tiosidiga artikeln på företagets interna webbplattform. Inget hände. Därefter har någon okänd person redigerat om artikeln, tagit bort alla hänvisningar till vetenskapliga artiklar och skickat ut den i cyberrymden, varpå anklagelserna mot Damore för att vara sexistisk och rasistisk har haglat. Ingen har däremot påvisat att argumenten i den ursprungliga artikeln, ”Google’s Ideological Echo Chamber”, som finns på nätet, skulle innehålla felaktigheter utan bara att man inte får tänka och säga så som han gör. Han avskedades från Google någon dag senare, dvs Google har med sitt beteende visat att företaget inte accepterar diskussion. I intervjuer säger Damore att det som borde eftersträvas är mångfald i åsikter och inte i utseende."

Bifogat finns Damores artikel.