Olikheter är en resurs

Fredagskunskap med Peter Tai Christensen

Peter Tai Christensen på årets första Fredagskunskap

Årets första Fredagskunskap, den 26 januari, inleddes med Peter Tai Christensen, teamchef på Unionen i Stockholm. Han berättade om resultatet från Unionens senaste mångfaldsundersökning ”Mera Mångfald” där 3 000 slumpmässigt utvalda medlemmar från 11 olika branscher svarat på frågor om sina upplevelser av och uppfattningar om diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Läs mer

Diversity and Leadership in a World in Flux

Diversity and Leadership in a World in Flux - referat från mångfaldsforum Tallinn den 6-7 november 2017

Introduktion:
Estland är ordförandeland i EU 2017, och med anledning av detta stod landets Diversity Charter värdar för årets forum för medlemsländerna i Europa. Hela eventet öppnades av Jevgeni Ossinovski, Minister of Health and Labour i Estland, och följdes av en videolänk med Günther H. Oettinger, Commissioner of Budget & Human Resources, i den Europeiska kommissionen. Han tackade oss alla och uttryckte sin uppskattning:
- Ert engagemang är inget vi kan ta för givet, men från vårt håll är vi mycket tacksamma för det. EU:s grundtanke handlar om samverkan och öppenhet, och det är ju vad ert arbete handlar om i Chartren runt om i Europa.

Läs mer

Transgender Day of Remembrance den 20 november

Idag är det "Transgender Day of Remembrance", och vi minns alla de människor som mördats på grund av att de inte blivit accepterade för sin könsidentitet. Vi sänder även en tanke till de transpersoner som idag lever under förtryck, och fortsätter vår envisa kamp för allas lika värde. Titta gärna på den fina berättelsen om Tovaldas & Genovaite