Vi ser olikheter som resurs

Gåva april

värdebevis

Stort tack till Hans-Ingvar Roth för hans deltagande på april månads Fredagskunskap om Mångfald! 

36 st deltog på månadens Fredagskunskap om Mångfald med tema "Mänskliga rättigheter i arbetslivet - vad kan det betyda?" Hans-Ingvar valde att skänka sin gåva till Hjärta till Hjärta, tack för ditt bidrag! 

Läs mer

Eurocities RefgueeReport April16

Eurocities

Eurocities RefgueeReport April16 - en helt färsk rapport har precis släppts!
34 olika städer (medlemmar i EUROCITIES) i 17 EU-nationer delar sina erfarenheter om hur städerna arbetar med integration av flyktingar.

Läs mer

Samverkan med Academic Search

Diversity Challenge

Academic Search har genom sitt unika och framgångsrika mångfaldsprogram ”Diversity Challenge” ökat mångfalden i näringslivet sedan år 2005. Diversity Charter Sweden och Academic Search började samverka inom ramen för Diversity Challenge år 2014, läs gärna mer om detta här!